Termovizní služby

Naše společnost GTX servis s.r.o. nabízí kompletní služby v termovizní diagnostice budov, objektů a fotovoltaických panelů. Zaměření společnosti je na snižování energetické náročnosti. Naše služby využijte při výstavbě RD (kontrola provedených prací… ), zjišťování stavu budovy před rekonstrukcí  (pomoc s odhalením nejkritičtějších míst a návrhem řešení) a v neposlední řadě při koupi nemovitosti, kde jsem schopni odhalit nedostatky objektu které nejsou vidět pouhým okem a v budoucnu by Vás toto mohlo stát nemalé peníze na opravách či uniku energie.

Termovizní snímkování staveb umožňuje rychlý a bezkontaktní průzkum rozložení teplot na povrchu obvodových konstrukcí nebo systému vytápění (snímkování otopných těles, podlahového topení).

Pomocí této metody lze určit:

místa v obvodové konstrukci, kterými dochází ke zvýšeným tepelným ztrátám jak vlivem tepelných mostů, tak v důsledku nesprávného provedení zateplovacího systému, instalace otvorových výplní (okna, dveře …). Měření provádíme jak z exteriéru, tak i z interiéru.

lokalizaci defektů v rozvodech topných médií (např. teplovodní podlahové vytápění, elektrické podlahové vytápění, zanesení otopných těles)

Kdy měřit?

Jde o měření závislé na klimatických podmínkách, provádíme ho zpravidla od října do března.

Diagnostika fotovoltaických elektráren a panelů. Termovize je základním nástrojem rychlé diagnostiky velkého množství fotovoltaických panelů. Měření solárních panelů pomocí termovizní kamery je rychlý, jednoduchý a spolehlivý způsob jak odhalit výrobní vady, poškození při transportu, chybné zapojení, či jiné anomálie ohrožující výsledný výkon fotovoltaické elektrárny a tím i bezprostředně ekonomiku provozu.

Mnoho lidí si myslí, že:

 • stačí zateplit jen fasádu a kamený sokl nechat jen tak, termokamera Vám odhalí takovou strátu přes sokl o které se Vám jen může zdát
 • ani zateplení fasády naslepo není dobré. Měřením zjistíte na kterou část se více zaměřit a kde naopak tolik nemusíte. Jestli zateplovat atiku, podlahy a stropy balkonu, terasu!
 • stejné to je v podkroví, kde se tlačí teplo zespoda a pokud tam máte teplené mosty, tak tam budete mít také velké tepelné stráty, případně kondenzace a tvorbu plísní!
 • mnoho z Vás má zatepleno od dob kdy se standartně používaly malé tloušťky polystyrénu např. 5 cm cca 7 let zpátky (protože se větší tloušťky ještě nevyráběly) a myslí si, že to je dostatečné zateplení! Termokamera Vám ukáže úplný opak!
 • dále si někteří myslí, že novostavbu zateplovat nemusí, ale opět Vám termokamera ukáže opak (neskutečné úniky přes svislé a vodorovné spáry, přes systém péro-drážka
 • dále jsou názory nezateplovat jižní stranu, přes kterou je stejný únik jako přes ostatní (stejně tu jižní stranu dodatečně zateplíte až se Vám tam začne vyskytovat plíseň)  

Proč provádět měření termokamerou?

 • Snížíte své náklady na spotřebu elektřiny, plynu a dalších energií 
  Při dnešních cenách energie je třeba šetřit každou korunu a k tomu potřebujete, aby Vám teplo z domu zbytečně neutíkalo.)
 • Kontrola provedení stavebních prací (zateplení budov, osazení oken a vstupních dveří)
  Skutečný stav obvodového zdiva před zateplováním a optimalizace tloušťky zateplení rozdílných stavebních konstrukcí
  Praskliny a trhliny ve zdivu pod omítkou
  Zjištění tepelných úniků přes okna, sokl domu, železobetonový věnec, překlady nad okny a dveřmi, balkóny, podhledy
 • Poradenství při přestavbách půdních prostor
  Pomocí termokamery Vám zjistíme, zda zateplení střechy je kvalitní a efektivně brání úniku tepla kolem krovů a podzednic. Pokud je měření před instalací sádrokartonových desek, je možno předejít obrovským únikům tepla přes střechu, která nejsou lidským okem patrná.
 • Zjištění bezpečné instalace krbu a těsnost zděných komínů
  Jste si jisti, že napojení horkovzdušných rozvodů u Vašeho krbu je kvalitní a bezpečné ?? Prostřednictvím termokamery zjistíme případný únik teplého vzduchu mimo rozvody. Takové místo se dlouho době vysušuje a může i vzplanout. Komín může být v havarijním stavu avšak přes omítku se zdá býti v pořádku.
 • Rychlé a snadné vyhledání závad v podlahovém topení
  Při poruše podlahového topení zjistíme přesné místo poškození, takže při opravě není nutné odstranění celé podlahy. To samé platí i o elektrických tepelných mřížích  položených zpravidla v podlahách koupelen a kuchyní.
 • Nalezení vhodného místa při instalaci hřebíků a šroubů do podlah
  Je velmi problematické nalézt vhodné místo pro zabití hřebíku nebo vrutu do podlahy vybavené podlahovým topením. Pro nás není problém toto místo najít.
 • Nalezení porušené části vodovodního potrubí
  Častým problémem je zjistit přesné místo kde ve zdi praskla trubka. Hlavně u stupaček, kde voda steče a vlhko se objeví na jiném místě než poškození.
 • Kontrola teploty elektrických rozvaděčů
  Zjistíme, zda elektrické okruhy v domě jsou rovnoměrně zatíženy. Špatně zatížený okruh se přehřívá a hrozí nebezpečí požáru.
 • Přehřívání motorů
  Každý motor má svou provozní teplotu. Pokud teplota jedinkrát převýší100 °Csnižuje se životnost motoru o celou jeho třetinu. Je-li firma závislá na nepřetržitém chodu takového motoru je včasné zjištění závady – přehřívaní motoru – nesrovnatelně levnější než následné odstavení provozu nebo jeho části.
 • Přehřívání ložisek v různých zařízeních
  Také v tomto případě je včasná prevence a kontrola nesrovnatelně levnější než instalace nových zařízení.

Podmínky pro měření termokamerou:

 • Měření se provádí převážně od října do dubna
 • Rozdíl teplot vnitřní-vnější by měl být minimálně 15 °C
 • Před a během měření je nutné mít zavřená všechna okna a dveře, včetně mikroventilace z důvodu maximálního výsledku
 • Měření nelze provádět: za hustého deště, za hustého sněžení, za přímého svitu slunce
 • Měřit se dá i za tmy
 • Měření elektoinstalací, úniku topení, fotovoltaiky a v průmyslu je možné provádě celoročně

Termovizní měření – ukázka tepelných ztrát objektu termovizním měřením

Špatná funkčnost podlahového topení – odhaleno u zákazníka, který se nevěděl a obrátil se na nás pro zjištění závady.

Termovizní měření FV panelu – odhalení poškození panelu